Poskytované služby

Jak již bylo zmíněno, JUDr. Milan Otevřel svými právními službami poskytuje především kompletní právní servis pro podnikatele, tj. zejména pro obchodní společnosti a pro podnikající fyzické osoby.

Právní služby poskytované JUDr. Milanem Otevřelem lze rozčlenit do níže uvedených základních oblastí.

Zakládání obchodních společností:

Změny u obchodních společností, jejich běžný chod, ukončení činnosti:

Vymáhání pohledávek:

Směnečné právo:

Smluvní agenda:

Insolvenční řízení:

Ochranné známky:

Soudní řízení:

Další právní služby:

JUDr. Milan Otevřel poskytuje svým klientům i další právní služby, jejichž potřeba u klientů vyjde najevo zejména při vykonávání jejich podnikatelské činnosti.