Forma právního vztahu

Svým klientům poskytuje JUDr. Milan Otevřel právní služby buď na základě samostatně ad hoc sjednávaných smluv o poskytnutí právních služeb nebo na základě rámcových smluv o poskytování právních služeb uzavřených mezi JUDr. Milanem Otevřelem a jeho klienty.