Místa poskytování právních služeb

Právní služby svým klientům poskytuje JUDr. Milan Otevřel zejména ve svém sídle v Přerově, na Mostní ulici č. 4, PSČ 750 02.

Zobrazit sídlo na mapě.

Po dohodě s klienty mohou být JUDr. Milanem Otevřelem poskytnuty právní služby i v sídle klienta či v jiném vhodném místě.