Místa poskytování právních služeb

Při poskytování právních služeb se JUDr. Milan Otevřel snaží, v zájmu efektivity a šetření času klientů, v co největší míře poskytovat právní služby distančním způsobem. V případě, že právní službu nelze poskytnout distančním způsobem a věc je třeba osobně projednat s klientem, poskytuje JUDr. Milan Otevřel právní služby zejména ve svém sídle v Přerově, na Mostní ulici č. 4, PSČ 750 02, po dohodě s klientem i v jiných místech, například v sídle klienta či v jiném vhodném místě, zejména v Praze.

Zobrazit sídlo na mapě.