JUDr. Milan Otevřel je samostatný advokát, který je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod číslem 2992. Advokacii vykonává JUDr. Milan Otevřel samostatně od roku 1993.

Advokátní kancelář JUDr. Milana Otevřela je menší, prosperující a postupně se přiměřeně rozrůstající advokátní kanceláří, která při své činnosti využívá výhod menší advokátní kanceláře umožňující vždy individuální přístup k řešení jednotlivých právních případů. Při své činnosti se JUDr. Milan Otevřel zaměřuje zejména na kvalitu poskytovaných právních služeb než na jejich kvantitu.

JUDr. Milan Otevřel se ve své praxi orientuje zejména na obchodní právo v jeho širším smyslu. V praxi to znamená, že JUDr. Milan Otevřel poskytuje kompletní právní servis zejména pro podnikatele, tedy pro obchodní společnosti (právnické osoby) a pro podnikající fyzické osoby, v určitých oblastech však JUDr. Milan Otevřel poskytuje právní služby i klientům, kteří nejsou podnikateli.

Při své činnosti se JUDr. Milan Otevřel zaměřuje zejména na individuální přístup ke každému případu a na snahu o jeho co nejpečlivější a nejpreciznější zpracování. Díky těmto zásadám dosahuje JUDr. Milan Otevřel mimořádně vysoké úspěšnosti při vyřizování právních věcí svých klientů.

Právní služby poskytuje JUDr. Milan Otevřel převážně osobně, při své činnosti však, zejména při přípravě a zpracování podkladů, citlivě a přiměřeně využívá i pečlivě vybraný a vyškolený tým svých spolupracovníků, a to zejména asistentů a advokátních koncipientů či praktikantů. Veškeré výkony spolupracovníků JUDr. Milana Otevřela však v převážné většině případů podléhají finálnímu dopracování či alespoň finální kontrole ze strany JUDr. Milana Otevřela, který veškeré výstupy své kanceláře plně garantuje.

V ojedinělých případech, kdy požadovaná právní služba přesahuje specializaci JUDr. Milana Otevřela či je zapotřebí jiné spolupracující osoby, spolupracuje JUDr. Milan Otevřel s vybranými experty v požadovaném oboru, jako jsou patentoví zástupci, notáři či exekutoři.

Právní služby je JUDr. Milan Otevřel schopen poskytovat i v německém a anglickém jazyce.